Skoleruta

Skolerute 2017/18

Måned

Skoledager 
elever

Ferie, fridager, kommentarer
August 11 Første skoledag: uke 33, torsdag 17.08
September 21
Oktober 17 Høstferie uke 40: 02.10-06.10
November 21 SOS-dag: 02.11, Nettverksdag 24.11 (elevfri)
Desember 15 Juleferie f.o.m fredag 22.12
Januar 20 Juleferie t.o.m tirsdag 02.01, Plandag 03.01
Februar 15 Vinterferie uke 8: 19.02-23.02
Mars 17 Påskeferie f.o.m 26.03
April 20 Påskeferie t.o.m 02.04
Mai 17 Fri/helgedag: 01.05, 10.05, 17.05, 18.05, 21.05. Plandag: 11.05
Juni 16 Siste skoledag: fredag 22.06
SUM 190

Plandager:

14., 15. og 16. august

24. november (nettverksdag)

3. januar

11. mai

Offentlige fridager:

Tirsdag 01.05 1. mai

Torsdag 10.05 Kr. himmelfartsdag

Torsdag 17.05 Grunnlovsdag

Mandag 21.05 2. pinsedag

 

Grunnskoleavdelinges skoletidsplan 2016/17

 

 

Felles skolerute for videregående skoler i Akershus 2017-2021

Aktivitet / Skoleår

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Skolestart 17. august 16. august 20. august 18. august
Høstferie Uke 40 Uke 40 Uke 40 Uke 40
Juleferie 22. des - 2. jan 24. des - 02. jan 23. des - 01. jan 23. des - 03. jan
Vinterferie Uke 8 Uke 8 Uke 8 Uke 8
Påskeferie 26. mars - 2. april 15.-22. april 6.-13. april 29. mars - 5. april
Siste skoledag 22. juni 21. juni 23. juni 22. juni
Fridager 1. mai
10. mai
17. mai
21. mai
1. mai
17. mai
30. mai
10. juni
1. mai
17. mai
21. mai
10. juni

1. mai
13. mai
17. mai
24. mai