Nyheter

Velkommen til åpen skole

Torsdag 17. januar har vi åpen skole kl 18:00. Velkommen!

Julegaver til ansatte

Julegavene til ansatte er resultatet av et samarbeid mellom elevene på tilrettelagt opplæring (design og håndverk og medier og kommunikasjon) og elevene på Vg2 trearbeid.

Julemesse

Det var skikkelig julestemning og mange mennesker i kantina da tilrettelagt opplæring hadde julemesse 27. november

Seminar for russestyrene i Oslo og Akershus

Tirsdag 13. november var russestyret og elevleder på seminar for russ i regi av Statens vegvesen og politiet. Hovedfokuset for seminaret var trafikksikkerhet.

Oppsummering av SOS-dagen

1. november samlet elevene inn penger SOS-barnebyer.

Akershus-rektorer i samarbeid med rektorer fra Skottland

Rektor-utveksling på tvers av landegrensene skal gi bedre innsikt i elevlederskap, engasjement, og digitalisering.

Informasjon til elever og foresatte om Elevundersøkelsen 2018

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet (Udir) der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

SOS-dag 1. november

Også i år samler våre elever inn penger til SOS-barnebyer.

Veiledningssenteret: KID - Kurs i depresjonsmestring for ungdom

Veiledningssenteret Romerike, Lillestrøm tilbyr kurs i depresjonsmestring for ungdom 16-20 år

Åpningstider i høstferien

Skolens resepsjon er åpent i høstferien