Ny fraværsgrense fra skoleåret 2016-17

Fra 1. august 2016 er det en fraværsgrense i videregående skoler. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk.

23. juni: Kunnskapsdepartementet har vedtatt et nytt unntak for elever som har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær. Rundskrivet er oppdatert med endringen. 

Fraværsgrensen i korte trekk:

 • Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen.
 • Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.
 • Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen.
 • Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter.
 • Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.
 • Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.

Rundskriv fra Utdanningsdirektoratet om fraværsgrensen

Unntak fra fraværsregelen

Hvis eleven er borte på grunn av en rettighet de har etter opplæringsloven skal dette ikke telles med. Det gjelder:

 • Rådgivning på skolen
 • Møte med PP-tjenesten
 • Elevrådsarbeid avtalt med skolen
 • Organisert studiearbeid som er avtalt og godkjent på forhånd

Noe fravær kan unntas fra 10 %-regelen hvis eleven kan dokumentere at fraværet kommer av:

 • helse- og velferdsgrunner
 • arbeid som tillitsvalgt
 • politisk arbeid
 • hjelpearbeid
 • lovpålagt oppmøte
 • representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett eller kultur

I disse tilfellene skal eleven levere dokumentasjon. 

Kontaktperson

Stein Pettersen

Rektor

E-post Stein.Pettersen@skedsmo.vgs.no