Besøk fra Forsvarets mediesenter

Torsdag 1. juni ga Forsvarets mediesenter markedsføringselevene praktisk og taktisk innsikt i digital relasjonsmarkedsføring

Elevene fikk et imponerende høyt faglig nivå og praktisk innsikt i foredrag av Christian Hagen som jobber med markedsføring i Forsvaret. Christian er befalsutdannet, har høyere utdanning innen markedsføring og ledelse, og har ansvaret for relasjonsmarkedsføring hos Forsvarets mediesenter.

For andreklasse-elevene på Skedsmo videregående var foredraget lagt inn som en del av undervisningen i faget markedsføring og ledelse. Initiativet til foredraget kom fra markedsføring og ledelse lærer Mona-Kristin Skogstad etter en invitasjon på Messenger på Facebook. Av kolleger møtte markedsfører og psykologifaglærer André Blom også opp. «Spennende å komme ut å møte ungdom, dele egne erfaringer og gi nytt perspektiv på digital relasjonsmarkedsføring», hevdet Christian.

Omdømmeforvaltning

I foredraget fikk de innledningsvis kunnskap og forståelse for viktigheten av legitimitet og tillit i et godt omdømme. Christian kommenterte innledningsvis at «Norge er et fantastisk land, og vi har mye som er verdt å forsvare i dette landet».

­– Vårt overordnede kommunikasjonsmål er å styrke forsvarets legitimitet og tillit i befolkningen. Vi skal vise at vi klarer å løse våre pålagte samfunnsoppgaver som er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen.

Dette skal også bidra til at folk ønsker å søke en utdanning eller jobb i Forsvaret. Hvert år skal Forsvaret rekruttere 7500 motiverte vernepliktige til avtjening av førstegangstjeneste, fylle 1000 utdanningsplasser ved Forsvarets skoler og 600 læreplasser fordelt på 30 fagområder. I tillegg lyses det årlig ut rundt 500 sivile stillinger.

Digitale rekrutteringskanaler

Hoveddelen av foredraget dreide seg om hvordan mediesenteret jobber digitalt for å tiltrekke og rekruttere ungdom til utdanning og tjeneste i Forsvaret. Elevene fikk innsikt i hvordan Forsvarets mediesenter tar i bruk digitale plattformer på strategisk og taktisk nivå for å kommunisere med spesifikke målgrupper. Her fikk vi se hvordan sosiale medier som Facebook, Instagram, Snapchat og YouTube kan tas i bruk som markedsføringskanal.

– Mulighetene som ligger i sosiale medier er enorme, og det er desidert en av de mest kostnadseffektive og treffsikre kanalene vi har. Ettersom alt foregår digitalt, gir analyse- og innsiktsverktøy oss en unik mulighet til å evaluere effekt og optimalisere alle tiltakene vi gjør. Dette skaper gode forutsetninger for effektiv og relevant markedsføring, forteller Christian.

Imponerende kampanjeeffekt

Forsvarets mediesenter ‘avslørte’ noen resultater fra imponerende markedsføringskampanjer for å attrahere målgruppen til å bli interessert i mulighetene for utdanning i Forsvaret. De kan skilte med tall som at 70% i målgruppen husker å ha sett en av de siste kampanjene deres, hvor nærmere halvparten valgte å gå videre til nettstedet forsvaret.no, og hele 9 av 10 syntes informasjonen de fant der var nyttig.

Befalsskolen

Christian kunne også dele at det i løpet av høsten kommer en serie om «Befalsskolen» som gir et unikt innblikk i Forsvarets lederutdanning.

– Vi har fulgt noen av våre befalselever gjennom et helt utdanningsår, og ønsker med dette å gi et ærlig og ekte inntrykk av skolehverdagen for å vise at en utdanning i Forsvaret er «noe mer enn en utdanning».

Selv om dette er et pågående prosjekt, fikk elevene se noen smakebiter fra materialet til serien. Christian og kollegene er i gang med å planlegge hvordan serien skal brukes i markedsføringen for å rekruttere de beste hodene. Kanskje får de en markedsføringselev fra Skedsmo på laget om noen år?

 

Tekst: Mona-Kristin Skogstad