Informasjon til elever og foresatte om Elevundersøkelsen 2017

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet (Udir) der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

Tema og spørsmål

Årets undersøkelse har både obligatoriske spørsmål og noen tilleggsspørsmål, som omhandler skolens fokusområder. Spørsmål om følgende tema er obligatoriske:

  • Trivsel
  • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
  • Hjem-skole-samarbeid
  • Støtte fra lærer
  • Vurdering for læring
  • Medvirkning
  • Regler på skolen
  • Trygt miljø
  • Rådgiving
  • Skolebibliotek

Hvordan gjennomføres Elevundersøkelsen?

Ved Skedsmo videregående skole er alle elever på vg1, vg2 og vg3 invitert til å svare på spørsmålene i Elevundersøkelsen. I år gjennomføres Elevundersøkelsen i skoletiden i perioden 6.-17. november 2017. Det er alltid frivillig for elevene å delta. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på. Undersøkelsen gjennomføres digitalt og du må derfor bruke datamaskin. Brukernavn og passord får du av læreren din.

Hvis du har spørsmål om Elevundersøkelsen, kan du spørre læreren din eller gå inn på denne nettsiden: www.udir.no/undersokelser.

Når elevene svarer på spørsmålene i Elevundersøkelsen, er de anonyme og skal ikke skrive navnet sitt. Verken skolen, kommunen eller staten kan se hva den enkelte elev har svart. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svarene elevene gir blir lagret og brukt på riktig måte.

 
Stein Pettersen
rektor
Skedsmo videregående skole