Europass-utdeling til yrkesfagelever

Torsdag 21. desember fikk ni yrkesfagelever ved Skedsmo videregående skole sitt Europass Mobility.

Europass Mobility er et internasjonalt dokument som bekrefter et tre ukers praksisopphold i tyske bedrifter innen fagområdene elektro og byggteknikk i Lüneburg i Tyskland. I år er det niende gangen vi fra Skedsmo videregående skole gir våre vg2 yrkesfag elever mulighet for tre uker yrkespraksis i Tyskland. Oppholdet i Tyskland er gratis for elevene, fordi vi har fått økonomisk støtte fra Senter for internasjonalisering i utdanningen.