Kurs for italiensklærere med Erasmus+ stipend

I en uke på vårparten i 2017 fikk språklærer Anne Lene Andersen støtte fra Erasmus + for å reise til Roma.

Her er rapport fra Anne Lenes opphold i Roma:

Når man underviser i fremmedspråk ved en videregående skole, er det viktig at man stadig holder seg oppdatert om hva som foregår i det landet hvor språket snakkes. For et språk er ikke bare ord, et språk er så mye mer. Språket gjenspeiler tankesett og kultur. I tillegg er språket i stadig endring. Og selv om man sitter med flere års utdannelse innen språket man underviser, blir man aldri utlært. Det er jo det som er så fascinerende med språk!

Derfor har det vært gull verdt å få være med på kurs i italiensk språk og kultur ved Scuola d’italiano i Roma. Der har jeg fått lov til å følge planlegging og gjennomføring av språkundervisning på høyt didaktisk nivå, med en metode som inkluderer grammatikk, kommunikasjon og samfunnsaktuelle temaer. Dette er en metode jeg selv jobber etter, og det er derfor svært inspirerende og lærerikt å innta elevrollen på andre siden av bordet.

I tillegg til språk- og kulturundervisning på skolen bestod kurset også av en rekke ekskursjoner som bygget på et historisk-kulturelt tema. Det gir inspirasjon til kulturell formidling til elevene og grunnlag for en eventuell reise med elevene senere. Det er få land som har så mye å by på av kultur og historie som Italia!

Tekst og bilder: Anne Lene Andersen