Seminar for russestyrene i Oslo og Akershus

Tirsdag 13. november var russestyret og elevleder på seminar for russ i regi av Statens vegvesen og politiet. Hovedfokuset for seminaret var trafikksikkerhet.

28 skoler fra Oslo og Akershus deltok på seminaret, der politiet bevisstgjorde russestyrene på viktigheten av beltebruk i russebuss, samt tillit mellom russen og russebussjåføren. Seminaret er en viktig forberedelse til russetiden, og russestyrene skal videreformidle info fra seminaret til russ på sine skoler.

 

Saken er omtalt i Romerikes blad 14.11.