Eksamen på Skedsmo vgs

Viktig informasjon om eksamen

Det er viktig å gjøre seg kjent med filene og lenkene som ligger på denne siden i forkant av eksamen. 

Må du ta eksamen på nytt?

Særskild eksamen for elevar i vidaregående opplæring

En elev som får karakteren 1 i standpunktkarakter i et fag, har rett til særskild eksamen i faget dersom han eller hun ikke er trukket ut til eksamen i faget. Det gjelder også for fag der det ikke blir avholdt eksamen ordinært.

Særskild eksamen blir normalt holdt samtidig med utsatt og ny eksamen.

Ny eksamen for elever i vidaregående opplæring

En elev som får karakteren 1 ved ordinær eksamen, har rett til ny eksamen i faget ved første etterfølgjende eksamen. Eleven beholder da standpunktkarakteren i faget.

Dersom eleven ikke går opp til første etterfølgjende eksamen, må han eller hun ta faget som privatist, og standpunktvurderinga i faget faller bort.

Utsatt eksamen for elever og privatister i vidaregående opplæring

En elev eller privatist som har dokumentert fravær ved ordinær eksamen og særskild eksamen, eller en elev som har dokumentert fravær ved ny eksamen, har rett til å framstille seg til første etterfølgjende eksamen. Eleven beholder standpunktkarakteren i faget.

Dersom eleven ikke går opp til første etterfølgjende eksamen, må han eller hun ta faget som privatist, og eventuell standpunktvurdering i faget faller bort. Informasjon om privatisteksamen

Fravær fra eksamen blir betraktet som dokumentert når eleven eller privatisten er hindret fra å møte til eksamen, hindring er uforutsette og han eller hun ellers ikke kan lastest for hindringen. Eleven eller privatisten må legge fram dokumentasjon på dette.

Dersom en elev har rett til utsatt eksamen i trekkfag, skal trekket av fag gjøres på ny.

Klage på skriftlig eksamen

Ved klage på skriftlig eksamen må du fylle ut skjema Klage på eksamenskarater - skriftlig eksamen, fyll helst ut skjemaet digitalt. Ved andre klager se siden Klage på karakter