Skap til elever

Vi tilbyr skap til våre elever

Alle våre elevskap har et nummer. Dette skapnummeret må registreres i resepsjonen i ditt navn med klasse og mobilnummer. Skapet er ditt innværende skoleår når du har satt hengelås på det. 

Alle skap skal tømmes før sommerferien. Det skal ikke settes hengelås på skapet når det er tømt, alle låser klippes siste skoledag.