Skap til elever

Vi tilbyr skap til våre elever.

Alle skap har et nummer. Dette skapnummeret må registreres i resepsjonen i ditt navn med klasse og mobilnummer. Skapet er ditt innværende skoleår når du har satt hengelås på det.