Parkering på Skedsmo vgs

Elever må parkere på gjesteparkeringen ved bygg 2 og 3. Det er ikke anledning til å parkere andre steder uten parkeringsbevis. Handikapparkering er ved hovedinngangen. 

Info til elever som vil søke om parkeringsbevis (oblat) ved Skedsmo vgs

Skolen har lagt vekt på at kriteriene skal være objektive slik at elevene kan sjekke egen skolevei via Ruters reiseplanlegger før de søker – se eget utfyllende skriv (fil). 

Søknaden om oblat behøver ikke begrunnes, men skal inneholde elevens hjemstadadresse (Folkeregisteret), bilens registreringsnummer og eget mobilnummer. Har du tilgang på flere biler, oppgi alle bilnumre.

  • Alle søknader om oblat skal sendes til post@skedsmo.vgs.no for videre fordeling til saksbehandler.

Ønsker eleven å søke om oblat av medisinske grunner som berører reiseveien og behovet for å kjøre egen bil (unngå kollektivtransport), må det skaffes legeattest før søknaden behandles.

  • En søknad om oblat av medisinske grunner skal ikke begrunnes.
    • Eleven skal ikke fortelle om sin sykehistorie eller medisinske grunner i søknaden.
  • En ideell legeattest kan f.eks. inneholde en slik formulering:
    • «Av medisinske grunner er det en fordel om eleven kan kjøre bil til skolen og unngå kollektivtransport. Det anbefales derfor at eleven får Elevoblat for å kunne parkere på skolen»