Et forsvarlig system

Opplæringsloven § 13-10 pålegger skoleeier å ha et forsvarlig system for å vurdere om og følge opp at skoleeier etterlever opplæringslovverket.

Skolen tok utgangspunkt i veilederen med sjekklister fra Utdanningsdirektoratet i 2009. Fonn Software tilpasset og operasjonaliserte veiviser og sjekklister inn i egen database. Referanser til lover og forskrifter ble ivaretatt og kvalitetssikret i samarbeid med utdanningsdirektoratet. Sentrale endringer blir ivaretatt med revisjon hvert andre år. Skolen samlet alle lokale rutiner i databasen og de revideres lokalt hvert år.

Pålogging til et forsvarlig system

Udir - Beredskap og krisehåndtering

Brukernavn : skedsmo@skedsmo.vgs.no

Passord: skedsmo

Kontaktperson

Kjersti Laurie Simonsen

Assisterende rektor

E-post Kjersti.Laurie.Simonsen@skedsmo.vgs.no