PC-/Mac-ordning i Akershus fylkeskommune

Alle elever i de videregående skolene i Akershus skal ha en bærbar datamaskin. Elevene bruker sine private datamaskiner, og du som skal begynne i Vg1 må selv sørge for å skaffe deg en datamaskin til skolestart.

Du kan lese mer om PC-ordningen på fylkeskommunens nettsider

Brosjyre elev-pc

Du kan bruke den datamaskinen du har fra før, kjøpe en gjennom en vanlig forhandler, eller bestille en subsidiert datamaskin gjennom fylkeskommunens innkjøpsavtaler. 

For deg som skal begynne på Vg1 eller er ny elev på Vg2 høsten 2018 er 6. august for Mac og 9. august for PC for å få datamaskinen tilsendt til skolestart. Bestillingsportalene er åpne t.o.m. 30. april 2019. Etter dette er det ikke mulig å bestille. 

Du kan benytte enhver datamaskin som oppfyller minstekravene:

  • Datamaskinen må ha antivirusprogram.
  • Datamaskinen må kunne produsere og levere inn oppgaver i formater som er lesbare for læreren. Du får tilbud om gratis installasjon av kontorstøtte-verktøyet MS Office når du begynner på skolen.
  • Datamaskinen må fungere når du arbeider i læringsplattformen Itslearning.
  • Du må kunne bruke maskinen uten internettilkobling. Det utelukker for eksempel Chromebook.

Dersom datamaskinen din ikke funge­rer til det som er forventet, kan skolen kreve at du kjøper en standard-PC til bruk i opplæringen.

Hva slags datamaskin bør du velge?

Dersom du velger en standard-PC, vil du få en maskin som er av god kvalitet og som har en ytelse som er god nok til daglig skolebruk. Denne modellen er finansiert på en slik måte at gratisprinsippet overholdes.

Vi anbefaler elever på elektrofag å bruke PC for å få installert nødvendig programvare. 
  

Elever med lese- og skrivevansker

Til elever med lese- og skrivevansker anbefaler vi eleven å bruke PC pga kompabilitet med programvare skolen tilbyr. 

Kontaktperson

Kenneth Mathisen-Berg

Systemansvarlig

E-post Kenneth.Mathisen-Berg@skedsmo.vgs.no