Ledige stillinger

Stilling Søknadsfrist Stillingsprosent
Tilkallingsvikar som elevassistent 02.12.2018 %
Lærer i anleggsteknikk 02.12.2018 100%
Lærer - spesialundervisning ved grunnskoleavdelingen 18.11.2018 100%
Lærer på tilrettelagt avdeling 25.11.2018 100 %%