Ledige stillinger

Stilling Søknadsfrist Stillingsprosent
Lærer i markedsføring og entreprenørskap 24.03.2019 60%
Avdelingsleder realfag 24.03.2019 100%
Lærer i psykologi og religion 24.03.2019 90%
Lærer i norsk og kroppsøving 24.03.2019 100%
Lærer i elektrofag 24.03.2019 100%