Ledige stillinger

Stilling Søknadsfrist Stillingsprosent
Lærer i realfag 03.06.2018 100%
Lærere i psykologi, samfunnsfag og kroppsøving 03.06.2018 %
Lærer på tilrettelagt avdeling 03.06.2018 100%
Lærer i realfag 03.06.2018 100%
Lærer i elektrofag 03.06.2018 200%