Ledige stillinger

Stilling Søknadsfrist Stillingsprosent
Lærer i anleggsteknikk 04.04.2018 100%
Lærere i norsk og engelsk 04.04.2018 140%
Lærer på tilrettelagt avdeling 04.04.2018 100%
Lærer på tilrettelagt avdeling 04.04.2018 100%
Lærere i kroppsøving 04.04.2018 122%
Lærere i historie, samfunnsfag, engelsk 04.04.2018 200%
Lærer på tilrettelagt avdeling 04.04.2018 200%
Lærer i elektrofag 04.04.2018 200%%
Lærer i markedsføring 08.04.2018 85%