Utvalgene

Elevene på skolen er representert i ulike utvalg. Utvalgene består av personer fra ulike nivåer; administrasjonen, lærerne, elevene og andre ansatte. I utvalgene behandles ulike saker som kan knyttes til driften av skolen.

Skoleutvalget (SU) er skolens øverste organ. Utvalget kan uttale seg i alle saker som omhandler skolen. Skoleutvalget består av to politikere, to fra ledelsen, to fra ansatte og to elevrepresentanter.

 • Lise Hagen Rebbestad (H) - Leder
 • Jens Petter Hagen (AP) - Nestleder
 • Stein Pettersen (rektor) - Fra adm.
 • Kjersti Simonsen (assisterende rektor) - Fra adm.
 • Kjell Arne Lyrstad - for ansatte
 • Tanja Hillervik - for ansatte
 • Francin A. Vincent - elevrep.
 • Stephanie Powell - elevrep.

I skolemiljøutvalget (SMU) er det fem elever. Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ for skolen i arbeidet for skolemiljøet.

Arbeidsmiljøutvalgets (AMU) oppgaver er primært knyttet til arbeidsmiljø for de ansatte og for elevers skolemiljø. Elevene har en representant.

 • Stein Pettersen (arbeidsgiver)
 • Trond Wold (HMS)
 • Kjell Ove Engerdal (HVO - hovedskolen)
 • Beate Hegerstrøm Kirkerud (medlem UF)
 • Dag Tidemandsen (medlem SL)
 • Yngve Andersen (HVO- flylinjen)
 • Maria Malmberg (Unicare)
 • Jean Andersen (elevrep)

Organisasjonsmøter innkalles det til ved behov. 

Fagforeningsrepresentanter:

 • Utdanningsforbundet: Trude Håland
 • Skolenes landsforbund: Marius Solberg
 • Lektorlaget: Anette Tønsberg
 • Fagforbundet: Anne Bente Nyberg
 • Bibliotekarforbundet/Parat: Helena Huse