Rektor og ledelse

Rektor Wenche Rudshaug Kavli

Skolens øverste leder:

 • Faglig
 • Pedagogisk
 • Administrativt

Assisterende rektor Kjersti Laurie Simonsen

 • Rektors stedfortreder
 • Personalansvarlig
 • Pedagogisk ansvarlig
 • Eksamensansvarlig og ansvarlig for karakterklager

Administrasjonsleder Roy Larsson 

 • Ansvarlig for oppfølging av økonomi, regnskap, budsjett og rapportering
 • Ansvarlig for administrasjonsavdelingen
 • Informasjonssikkerhetsansvarlig
 • Ansvarlig for ekstern markedsføring

Studieleder Judith Bolstad Siem

 • Ansvarlig for skolens utviklingsprosjekter
 • Ansvarlig for koordinering av internasjonale prosjekter
 • Ansvarlig for gjennomføring av interne og eksterne evalueringer og undersøkelser
 • Ansvar for elevenes dokumentasjon
 • Behandler søknader om fritak for fag og tilrettelegging til prøver/eksamen

Studieleder Arve Storm Hanssen

 • Ansvarlig for kompetansebevis og vitnemål
 • Ansvar for godkjenning av skoleår i utlandet

Studieleder Rune Oskarsen

 • Ansvar for elevenes fagvalg
 • Ansvar for skolens timeplaner

Elevleder Randi Bekkevold

 • Ansvarlig for oppfølging av elevrådet
 • Ansvarlig for oppfølging og samarbeid med russen
 • Ansvarlig for skolens elevaktiviteter
 • Behandler saker der skolens reglement er brutt
 • Ansvarlig for skolemiljøutvalg
 • Ansvarlig for skolens fadderordning, samt skolens SOS-dag
 • Ansvarlig for saksbehandling ved brudd på skolereglementet
 • Ansvarlig for forebygging og oppfølging av problemstillinger knyttet til vold, mobbing og rus

Avdelingsleder bibliotek/informasjonsansvarlig Helena Huse 

 • Ansvarlig for skolens bibliotektjeneste
 • Web- og informasjonsansvarlig via nettside, ansattportal, Its Learning og infoskjermer
 • Ansvarlig for lærebokutlånet
 • Er skolens kulturkontakt

Avdelingsleder norsk og språk Monika Køber

 • Trinnansvar for VG3 ST
 • Innkjøps-, budsjett- og økonomiansvar for ST
 • Ansvarlig for kroppsøvingsseksjonen

Avdelingsleder realfag Egil Reidar Osnes 

 • Trinnansvar for VG2 ST
 • Ansvarlig for introduksjon og oppfølging av nyansatte på ST og mentorkoordinering
 • Ansvarlig for koordinering av pedagogikkstudenter på ST

Avdelingsleder samfunns- og økonomifag Hans Ivar Blystad

 • Trinnansvar for VG1 ST
 • Ansvarlig for vurdering på ST
 • Ansvarlig for oppfølgning av karaktermøter

Avdelingsleder for design og håndverk og elektrofag Perica Maksimovic

Avdelingsleder for bygg- og anleggsfag Rune Larsen

Avdelingsleder for tilrettelagt opplæring Terje Granås

 • Personalansvar for avdelingens lærere
 • Ansvarlig for at Konsekvenspedagogikk fastholdes som en felles pedagogisk referanse
 • Ansvarlig for inntak på særskilt grunnlag
 • Ansvarlig for enkeltvedtak om spesialundervisning, og at det foreligger IOP

Avdelingsleder for flyfag Aage Bakken Sørum

 • Overordnet personalansvar for avdelingen
 • Overordnet pedagogisk ansvar for avdelingen
 • Økonomisk ansvar for avdelingen

Avdelingsleder grunnskoleavdelingen Edvin Johnsen

 • Personalansvar for avdelingens medarbeidere
 • Ansvarlig for inntak
 • Ansvarlig for det daglige samarbeid med behandlingshjemmet
 • Ansvarlig for enkeltvedtak om spesialundervisning