Filmprosjekt om Haakon Lie

Henrik Husby fikk ideen til filmene etter et besøk hjemme hos Haakon Lie i 2004, og ba om å få komme på et nytt besøk for å gjøre et intervju. Det fikk han, og intervjumaterialet ble til slutt på hele ni timer.

Filmene ble til ved hjelp av det unike intervjuet Henrik Husby gjorde med Haakon Lie (1905-2009) da han var 99 år gammel. Haakon Lie var som kjent partisekretær i Arbeiderpartiet fra 1945-69, og selv om han var 99 år da intervjuene ble gjort, hadde han fortsatt svært god hukommelse. Haakon Lie var en betydelig maktfaktor i etterkrigstiden. Haakon Lies familie har godkjent filmene.

Høsten 2013 fikk rektor Stein Pettersen og pedagogisk leder Hans Ivar Blystad høre om prosjektet, og har siden vært pådrivere for å få det fullført. Det ble søkt om prosjektmidler hos Akershus Fylkeskommune, og kort tid etter søknaden ble sendt fikk skolen midler til å gjøre ferdig den første filmen "Haakon Lie - Norges vei inn i NATO". Henrik Husby skrev manus i romjulen 2013, og Per Harald Kårstad hjalp til med å klippe filmen. 

Den første filmen var ferdig våren 2014 og er tilgjengelig på Youtube. Filmen brukes i undervisning i historie på vg3. Nyhetsartikkelen om "Haakon Lie - Norges vei inn i NATO" finner du her. 

Den andre filmen i serien om Haakon Lie ble ferdig den 15. mai 2015 og er tilgjengelig på Youtube. Denne filmen handler om overvåkningen av kommunistene i Norge fra 1945-1960. Nyhertsartikkelen om "Haakon Lie og kommunistjakten 1945-1960" finner du her. 

Den tredje filmen i serien ble ferdig i mars 2016 og er tilgjengelig på Youtube

I mai 2017 var den 4. filmen om Haakon Lie ferdig, "Haakon Lie- Barndommen". I filmen forteller Haakon Lie hvordan det var å vokse opp i Kristiania først på 1900- tallet. Han vokste opp i sparsommelige kår. Faren var brannmann, men han var alltid opptatt i og med at han tok annet arbeid mellom vaktene. De bodde trangt og det var vanskelig å få gjort lekser, men innenfor arbeiderklassen var Haakon Lie en av de privilegerte i og med at faren hadde fast jobb og sikker inntekt.

Videre er det planlagt å lage en film om 1930-tallet.

Filmene er en storstilt satsing på "omvendt klasserom" som pedagogisk metode. I omvendt undervisning lager læreren filmer elevene ser før undervisningen. Dette gir bedre tid til oppgaveløsning, diskusjoner og veiledning i timene. 

 

"Haakon Lie 1920-årene - Fra revolusjon til regjeringsmakt"

 

"Haakon Lie - Norges vei inn i NATO"

"Haakon Lie og kommunistjakten 1945-1960"

 

"Haakon Lie - barndommen"

Kontaktpersoner

Henrik Husby

Lærer

E-post henrik.husby@skedsmo.vgs.no

Hans Ivar Blystad

Avdelingsleder samfunns- og økonomifag. Trinnansvar VG1

E-post Hans.Ivar.Blystad@skedsmo.vgs.no