Læreplasskurs og alternativ fagopplæring i skole

Hvis du har søkt, men ikke fått læreplass når skolen starter opp igjen etter sommerferien, vil du få invitasjon til et møte på din «gamle» skole. Der vil du få orientering om videre muligheter:

VG2 til læreplass brosjyre

Mal for inntakssamtale

Læreplasskurs

Læreplasskurs på Skedsmo vgs. varighet er fra ca 1.september til ca. 15 oktober:

Formålet med kurset er å støtte elevens arbeid med å fortsette å søke læreplass. Det innebærer arbeid med karriereplan og  egenvurdering av kompetanse knyttet til læreplan for Vg2 og Vg3. Skolen kan hjelpe til med avtaler om bedriftsbesøk for at du skal få kontakt med og kjennskapet til bransjen og for at du kan gjøre avtaler om tidsavgrenset arbeidspraksis.

Alternativ Vg3 i skole

Alternativ Vg3 for elever uten læreplass i regi av Skedsmo vgs fra ca. 15 oktober:

Hvis fylkeskommunen ikke kan formidle opplæring til elever som ønsker lærekontrakt, må også bedriftsdelen av opplæringa skje i skole. (Opplæringsloven §3-3)

Hvis du ved starten av oktober fremdeles ikke har fått læreplass, får du tilbud om Vg3 i skole. Du følger et skoleløp som bygger på det Vg2-løpet du har gjennomført og du skal i utgangspunktet ha deltatt på læreplasskurs, se ovenfor. Du skal ha minimum 50 % av opplæringen i bedrift og alle skal over i arbeidspraksis med oppfølging fra skole som en del av Vg3 opplæringen.  Teori kobles til din arbeidspraksis. Du fortsetter samtidig arbeidet med å søke læreplass. Med elevstatus følger ikke lønn, men du får busskort og har mulighet for å søke utdanningsstøtte i Lånekassen. Allsidig, dokumentert praksis i tilknytning til det aktuelle lærefaget, blir godskrevet fullt ut som læretid for lærlinger og lærekandidater (forskrift til opplæringsloven § 11-12) Læretiden kan utvides med 25 % (til sammen 18 mndr.) for kandidater som er i arbeidspraksis (Opplæringsloven § 3-5).

Kontaktpersoner

Ingeborg Lundsvoll

Koordinator

E-post ingeborg.lundsvoll@skedsmo.vgs.no

Tor Inge Vedvik

Lærer

E-post tor.inge.vedvik@skedsmo.vgs.no

Marianne Monsrud

Yrkesveileder

E-post marianne.monsrud@skedsmo.vgs.no

Tlf: 45842173