Bygg- og anleggsteknikk, yrkes- og studiekompetanse, 4-årig (TAF) Vg1

YSK er et fireårig opplæringstilbudet som gir både studie- og yrkeskompetanse med fordyping i realfag. Eleven tegner lærekontrakt i et lærefag innen bygg- og anleggsteknikk.

Opplæringsløpet har følgende kjennetegn:

  • Elevene får etter endt løp både yrkeskompetanse og generell studiekompetanse.
  • Lærekontrakt tegnes ved skolestart eller i løpet av første halvår.
  • Elevene har ikke kroppsøving.
  • Deler av yrkesfaglig fordypning på Vg1 og Vg2 foregår ute i bedrift.
  • På Vg2 vil 304 av timene i felles programfag fra eget programområde foregå ute i bedrift
  • Eleven kan ta fagbrev innen bygg- og anleggsfagene.

Opplæringsløpet har følgende flytting av fag:

  • Naturfag og matematikk følger den studieforberedende modellen med 140 timer på Vg1.
  • Engelsk følger den studieforberedende modellen med 140 timer på Vg2.
  • Elevene har norskfaget over 4 år, hvor de to første årene følger yrkesfaglig modell, mens skoleår 3 og 4 følger studieforberedende modell.
  • Elevene har fire realfag fra studieforberedende utdanningsprogram. Matematikk R1, matematikk R2, Fysikk 1 og Fysikk 2.

Fag- og timefordeling:

Fag

Vg1

Vg2

Vg3

Vg4

Sum

Engelsk

0

140

0 0

140

Naturfag

140

0 0 0

140

Matematikk 1T

140

0 0 0

140

Norsk

56

56

112

168

392

Samfunnsfag

0

84

0 0

84

Historie

0 0

140

0

140

Matematikk R1

0

140

0 0

140

Matematikk R2

0 0

140

0

140

Fysikk 1

 0

 0

140

 0

140

Fysikk 2

 0

 0

 0

140

140

Felles programfag fra eget programområde

477

477**

0 0

954

Yrkesfaglig fordypning i bedrift

168*

253*

 0

 0

421

Sum opplæring i skole

981

1150

532

308

2971

Læretid i bedrift

300

277,5

1012,5

1290


2880

Sum opplæring i skole og bedrift

1281

1427,5

1544,5

1598


5851