Eksamensdatoer og -resultater

Her vil du finne lister over eksamensresultater for privatister når disse foreligger.

Lokal eksamen for flyfagene våren 2018

Dato Oppmøtetidspunkt Start- og slutt-
tidspunkt
Tillatt tid Modul/Fag Klasser Privatister Eksamensresultat
06.06.2018 08.45 09.00 – 10.40 100 min 07A Vedlikeholdsteknikk B1M/C 3FFA, 3FFB Ja Publisert 15.06.18
06.06.2018 10.45 11.00 – 11.40 40 min 07A Vedlikeholdsteknikk B1 Essay 1 + 2 3FFA, 3FFB Ja Publisert 15.06.18
06.06.2018 08.45 09.00 – 10.15 75 min 07A Vedlikeholdsteknikk B2 M/C 3FFC Ja Publisert 13.06.18
06.06.2018 10.45 11.00 – 11.40 40 min 07A Vedlikeholdsteknikk B2 Essay 1 + 2 3FFC Ja Publisert 13.06.18
06.06.2018 12.45 13.00 – 14.30​ 90 min 06 Material- og komponentlære B1 M/C​ 2FFA, 2FFB Ja Publisert 13.06.18
06.06.2018 12.45 13.00 – 14.15 75 min 06 Material- og komponentlære B2 M/C 2FFC Ja Publisert 13.06.18
07.06.2018 08.45 09.00 – 09.40 40 min 01 Matematikk M/C Nei Ja Publisert 13.06.18
07.06.2018 08.45 09.00 – 09.30 30 min 14 Motorfremdrift M/C Nei Ja Ingen kandidater
07.06.2018 08.45 09.00 – 09.40 40 min 17A Propeller M/C Nei Ja Ingen kandidater
08.06.2018 08.45 09.00 – 11.55 175 min 11A FASS M/C 3FFA, 3FFB Ja Publisert 13.06.18
08.06.2018 12.45 13.00 – 13.25 25 min 08 Aerodynamikk M/C Nei Ja Publisert 15.06.18
11.06.2018 08.45 09.00 – 09.50 50 min 10 Lover og bestemmelser M/C 3FFA, 3FFB, 3FFC Ja Ingen kandidater
11.06.2018 09.55 10.10 – 10.30 20 min 10 Lover og bestemmelser ESSAY 3FFA, 3FFB, 3FFC Ja Publisert 18.06.18
11.06.2018 12.45 13.00 – 13.50 50 min 05 Digitalteknikk el. Instrumenter B1 M/C 2FFA, 2FFB Ja Publisert 14.06.18
11.06.2018 12.45 13.00 – 14.30 90 min 05 Digitalteknikk el. Instrumenter B2 M/C 2FFC Ja Publisert 14.06.18
13.06.2018 08.45 09.00 – 09.25 25 min 09A Menneskelige faktorer M/C 3FFA, 3FFB, 3FFC Ja Ingen kandidater
13.06.2018 09.30 09.45 – 10.05 20 min 09A Menneskelige faktorer ESSAY 3FFA, 3FFB, 3FFC Ja Publisert 19.06.18
13.06.2018 12.45 13.00 – 13.25 25 min 04 Elektronikk B1 M/C Nei Ja Publisert 14.06.18
13.06.2018 12.45 13.00 – 13.50 50 min 04 Elektronikk B2 M/C 2FFC Ja Publisert 14.06.18
15.06.2018 08.45 09.00 – 11.40 160 min 12 HASS M/C 3FFA, 3FFB Ja Publisert 18.06.08
15.06.2018 08.45 09.00 – 12.45 225 min 13 LASS M/C 3FFC Ja Publisert 18.06.18
15.06.2018 13.15 13.30 – 14.35 65 min 02 Fysikk M/C 2FFA, 2FFB, 2FFC Ja Publisert 18.06.18
18.06.2018 08.45 09.00 – 10.55 115 min 15 Gassturbinmotor M/C 3FFA, 3FFB Ja Publisert 19.06.18
18.06.2018 12.30 12.45 – 13.50 65 min 03 Elektrisitetslære Nei Ja Publisert 19.06.18

Flylinjens klasserom benyttes som eksamenslokaler. Skedsmo videregående skole Elvesvingen 23, 2000 Lillestrøm

Det er ingen tillatte hjelpemidler ved Part-66 eksamener.

Informasjon om lokal eksamen for flyfagene vinter 2018/2019 kommer ca. september 2018

Klage på sensur

En kandidat som ønsker å klage på sensureringen av en Part-66 eksamen, må rette en skriftlig klage til eksamensleder på Part-147 organisasjonens standardiserte skjema, Klage på resultat fra Part-66 eksamen, innen 2 uker etter at eksamensresultatet ble kunngjort ved oppslag på skolen og på nettsiden.

Klagebehandling

En gruppe bestående av treningsleder, eksamensleder og en lærer som ikke har instruert i den aktuelle modul, skal behandle klagen. Gir ikke gruppen klageren medhold, og klageren opprettholder sin klage, sendes klagen til en ekstern klagenemd, som oppnevnes av eksamensleder i det enkelte tilfelle.

Kontaktperson

Arill Frost Eriksen

Eksamensansvarlig flyfag

E-post Arill.Frost.Eriksen@skedsmo.vgs.no