Eksamensdatoer og -resultater

Her vil du finne lister over eksamensresultater for privatister når disse foreligger.

Oversikt over lokal eksamen for vinteren 2018/2019

Oversikt over lokal eksamen for våren 2019 kommer i januar/februar 2019.

Flylinjens klasserom benyttes som eksamenslokaler. Skedsmo videregående skole Elvesvingen 23, 2000 Lillestrøm

Det er ingen tillatte hjelpemidler ved Part-66 eksamener.

Klage på sensur

En kandidat som ønsker å klage på sensureringen av en Part-66 eksamen, må rette en skriftlig klage til eksamensleder på Part-147 organisasjonens standardiserte skjema, Klage på resultat fra Part-66 eksamen, innen 2 uker etter at eksamensresultatet ble kunngjort ved oppslag på skolen og på nettsiden.

Klagebehandling

En gruppe bestående av treningsleder, eksamensleder og en lærer som ikke har instruert i den aktuelle modul, skal behandle klagen. Gir ikke gruppen klageren medhold, og klageren opprettholder sin klage, sendes klagen til en ekstern klagenemd, som oppnevnes av eksamensleder i det enkelte tilfelle.