Eksamensdatoer og -resultater

Her vil du finne lister over eksamensresultater for privatister når disse foreligger.

Lokal eksamen for flyfagene vinter 2017/2018

 Dato Oppmøte-tidspunkt Start- og slutt-tidspunkt Tillatt tid Modul/Fag Klasser Privatister Eksamensresultat
06.12.2017 08.45 09.00 – 09.40 40 min 01 Matematikk Vg2 Ja Publisert 12.12.2017
13.12.2017 08.45 09.00 – 09.30 30 min  14 Motorfremdrift 3FFC Ja Ingen privatister
13.12.2017 08.45 09.00 – 09.40 40 min  17 Propeller 3FFA+3FFB Ja Publisert 14.12.2017
15.12.2017 08.45 09.00 – 09.25 25 min 08 Aerodynamikk Vg2  Ja Ikke publisert
08.03.2018 08.45 09.00 - 09.25 25 min 04 Elektronikk B1 2FFA+2FFB Ja Ikke publisert
13.03.2018 08.45 09.00 – 10.05 65 min 03 Elektrisitetslære Vg2 Ja Ikke publisert

Flylinjens klasserom benyttes som eksamenslokaler. Skedsmo videregående skole Elvesvingen 23, 2000 Lillestrøm

Øvrige eksamener i flyfag planlegges å avvikles i juni 2018.

Det er ingen tillatte hjelpemidler ved Part-66 eksamener.

Datoer for eksamen våren 2018 kommer i januar/februar 2018.

Klage på sensur

En kandidat som ønsker å klage på sensureringen av en Part-66 eksamen, må rette en skriftlig klage til eksamensleder på Part-147 organisasjonens standardiserte skjema, Klage på resultat fra Part-66 eksamen, innen 2 uker etter at eksamensresultatet ble kunngjort ved oppslag på skolen og på nettsiden.

Klagebehandling

En gruppe bestående av treningsleder, eksamensleder og en lærer som ikke har instruert i den aktuelle modul, skal behandle klagen. Gir ikke gruppen klageren medhold, og klageren opprettholder sin klage, sendes klagen til en ekstern klagenemd, som oppnevnes av eksamensleder i det enkelte tilfelle.

Kontaktperson

Arill Frost Eriksen

Eksamensansvarlig flyfag

E-post Arill.Frost.Eriksen@skedsmo.vgs.no