Tilrettelagt opplæring

Tilrettelagt opplæring foregår i større og mindre grupper. Tilrettelagt opplæring er et tilbud til elever med spesielle behov.

Til jul og påske har Tilrettelagt opplæring messer i kantina hvor elever fra flere av utdanningsprogrammene bidrar med produkter.

 

Skedsmo videregåernde skole tilbyr tilrettelagt opplæring innen følgende utdanningsprogram:

Tilrettelagt opplæring, større grupper:

 • Medier og kommunikasjon – deler av utdanningsprogram Medier og kommunikasjon
 • Bygg og anleggsteknikk – deler av utdanningsprogram Bygg og anleggsteknikk
 • Kjøkken/kantine – deler av utdanningsprogram Restaurant- og matfag
 • Service og samferdsel - deler av utdanningsprogram Service og samferdsel
 • Design og håndverk – deler av utdanningsprogram Design og håndverk
 • Naturbruk – deler av utdanningsprogram Naturbruk
 • Bilservice - deler av utdanningsprogram Teknikk og industriell produksjon

Fellesfagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving

Tilrettelagt opplæring, mindre grupper:

 • Kjøkken – mindre deler av utdanningsprogram Restaurant og matfag
 • Bygg– mindre deler av utdanningsprogram Bygg og anlegg
 • Design og håndverk - mindre deler av utdanningsprogram Design og håndverk

Fellesfagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og kroppsøving

Tilrettelagt opplæring, aktivitetsenter, mindre grupper:

 • Forming/aktivitet – mindre deler av utdanningsprogram Design og håndverk, med tillegg av
  musikk/bevegelse, mat/helse, kommunikasjon/samspill, samt individuelle timer

Undervisningen er tilrettelagt ut fra det utvalgte utdanningsprogrammet og elevenes behov beskrevet av sakkyndig vurdering om rett til spesialundervisning og enkeltvedtak. Alle elever med rett til spesialundervisning, får utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP). Disse planene blir utarbeidet av faglærer på bakgrunn av enkeltvedtak, kartlegging og samtaler med elevene, eventuelt med foresatte og annen relevant informasjon.

Kontaktpersoner

Terje Granås

Avdelingsleder tilrettelagt opplæring

E-post Terje.Granas@skedsmo.vgs.no

Tone Rebbestad

Pedagogisk leder tilrettelagt opplæring

E-post Tone.Rebbestad@skedsmo.vgs.no