Yrkes- og studiekompetanse (YSK)

Har du interesse for yrkesfag, men ønsker også å ta høyere utdanning? Vil du bli ingeniør med en solid faglig bakgrunn og etterspurt kompetanse? Da kan YSK være riktig valg for deg!

YSK er et 4-årig opplæringstilbud for deg som ønsker å oppnå både fagbrev og generell studiekompetanse med full fordyping i matematikk og fysikk. Hos oss kan du oppnå dette innen enten elektrofag, bygg- og anleggsteknikk eller design og håndverk. Du må søke om opptak til YSK. Det er en kombinasjon av inntakskarakter og intervju som avgjør om du får plass på utdanningsprogrammet. Lærekontrakt tegnes ved skolestart eller i løpet av første halvår. Dette gir dobbel status som elev og lærling. Tilbudet gjennomføres i tett samarbeid med lokale bedrifter og opplæringskontor.

YSK Bygg- og anleggsteknikk

YSK Design og håndverk

YSK Elektrofag