Filmprosjekt om Haakon Lie

Med stor glede kan vi nå meddele at filmproduksjonen "Haakon Lie - Norges vei inn i NATO" er ferdig.

Haakon Lie var partisekretær i Arbeiderpartiet fra 1945 -1969, og deltok aktivt i partibyggingen både før og etter andre verdenskrig.

Henrik Husby fikk ideen til filmen etter et besøk hjemme hos Haakon Lie i 2004, og ba om å få komme på et nytt besøk for å gjøre et intervju. Det fikk han, og intervjumaterialet ble til slutt på hele ni timer. Etter intervjuet var ferdig oppstod det noen tekniske utfordringer rundt lyd og klipping, samt at det var tidkrevende å skaffe til veie bilder som kunne illustrere intervjuet.

Høsten 2013 fikk rektor Stein Pettersen og pedagogisk leder Hans Ivar Blystad høre om prosjektet, og har siden vært pådrivere for å få det fullført. Det ble søkt om prosjektmidler hos Akershus Fylkeskommune, og kort tid etter søknaden ble sendt fikk skolen midler til å gjøre ferdig filmen. Henrik Husby skrev manus i romjulen, og Per Harald Kårstad hjalp til med å klippe filmen. Haakon Lies familie har godkjent filmen. Akershus Fylkeskommune er rettighetshavere.

Filmen vil bli tilgjengelig på It’s learning for elever i videregående skoler i Akershus, og skal brukes i undervisning i historie på vg3.

Kontaktpersoner

Hans Ivar Blystad

Avdelingsleder språk-, samfunns- og økonomifag. Trinnansvar Vg1

E-post Hans.Ivar.Blystad@skedsmo.vgs.no

Henrik Husby

Lærer

E-post henrik.husby@skedsmo.vgs.no