Skriftlig eksamen: Fysikk 2, Markedsføring og ledelse 2, Sosialkunnskap, Rettslære 2, Samfunnsøkonomi 2