Første skoledag

Studiespesialiserende og Påbygg i idrettshallen:

Vg3 kl. 09.00
Vg1 kl. 10.00
Vg2 kl. 11.00
Påbygg kl. 12.00
Yrkesfag Vg1 auditorium 1:

Elektrofag kl. 09.00
Byggfag kl. 10.00
Design og håndverk kl. 11.00
Yrkesfag Vg2/Vg3 aud 2:

Elektrofag kl. 09.00
Byggfag kl. 10.00
Design og håndverk kl. 11.00
Elvesvingen 23:

Flyfag kl. 10.00
Auditorium 2:

Vg2 yrkesfag som ikke har læreplass kl. 12.00
Tilrettelagt opplæring møter i sine grupper kl. 12.00