Nyheter

Ny veileder for videregående skole

Den nye smitteveilederen for videregående opplæring kom fredag 29. mai. Vi ber dere gjøre dere kjent med den nye veilederen.

Undervisning ved Skedsmo vgs våren 2020

Informasjon om undervisning ved Skedsmo vgs etter 27. april

Spørreundersøkelse om digital undervisning

Dette er en spørreundersøkelse til deg som er elev på en av Vikens videregående skoler, folkehøgskoler eller andre fylkeskommunale skoler om hvordan du opplevde tiden med digital undervisning hjemmefra.

Oppmøte uke 22-26

Vi har laget en plan for de siste skoleukene. Planen er med forbehold om endringer.

Ta med ditt tidligere skolearbeid inn i Viken

Ta med ditt skolearbeid inn i Viken!

Høsten 2020 starter det første skoleåret i Viken fylkeskommune, og alle elever skal over på Viken-plattform. For å sikre at du ikke mister skolearbeid du ønsker å ta vare på, må du ta kopi av dette før 23. juni.

Informasjon fra Lånekassen om tilleggslån korona

Elever som har hatt nedgang i inntekten på grunn av koronasituasjonen i hele eller deler av perioden mellom 1. mars og 15. juni 2020, kan ha rett til et tilleggslån. Tilleggslånet er bare et tilbud for elever som har hatt rett til å få lån eller stipend etter 1. mars 2020.

Informasjon fra rådgivere, IKT og bibliotek

Skolens elever kan ikke oppsøke skolens rådgivere, miljøarbeider, IKT og bibliotek uten at de har avtalt dette i forkant. Dette av smittevernhensyn. Vi er her for dere og hjelper dere gjerne!

Oppmøte uke 21

Her finner dere oversikt over oppmøte på skolen i uke 21. Utover dette er det digital undervisning.

Oppmøteplan og retningslinjer

Velkommen tilbake! Her finner dere retningslinjer for smittevern og oppmøtetider for uke 20.

Smittevern og skoleskyss

Retningslinjer fra "Smittevern i kollektivtransport" innebærer at kollektivtransportaktørene skal tilrettelegge for at alle passasjerer skal kunne holde en meters avstand om bord på alle transportmidler. Dette gjelder også for skoleskyss.