Nyheter

Startup Stock Photos

Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

Utvidet søknadsfrist fra Lånekassen

På grunn av koronasituasjonen har Kunnskapsdepartementet besluttet at elever og studenter får mulighet til å søke om lån og stipend fram til 15. april. Fristen for å søke var opprinnelig 15. mars, men søknaden skal åpne igjen tirsdag 24. mars.

Informasjon til elever

Elever skal ikke oppholde seg på skolen i perioden fram til påske. Oppdatert 19.03 med informasjon om fravær.

Startup Stock Photos

Innsamling av kontaktopplysninger

Viken fylkeskommune jobber med å få på plass en SMS-varslingstjeneste som skal benyttes til å varsle foresatte om alvorlige hendelser ved skolene. I den forbindelse trenger skolen kontaktopplysninger om foresatte.

Tilgang på rådgivertjenesten

Våre rådgivere og miljøarbeideren har hjemmekontor i disse dager. Men de er tilgjengelige på e-post og telefon, så ikke nøl med å ta kontakt!

Koronasituasjonen: Viken fylkeskommune går over til digital opplæring på de videregående skolene

- Vi er inne i en situasjon nå som krever en nasjonal dugnad for å redusere smitteutbredelsen av korona. Derfor tar Viken fylkeskommune nye grep og fra og med i morgen fredag 13. mars flyttes all opplæring på de videregående skolene over på digitale arenaer. Elevene skal dermed ikke møte fysisk på skolen frem til påske, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen.

Viktig informasjon til elever og foresatte

Skedsmo videregående skole går over til digital undervisning fra fredag 13. mars. Dere skal IKKE møte fysisk på skolen fram til påske.

Reisestopp til utlandet og innstramming av arrangementer

Viken fylkeskommune innfører nå full stopp i utenlandsreiser for ansatte og elever, og strammer inn på arrangementer. Dette gjelder også Skedsmo videregående skole.

Oppdatert informasjon fra Rælingen kommune

På Rælingen kommune sin facebook-side skriver kommuneoverlegen: Kommunen har sjekket opp saken og fulgt opp alle tips. Vi har ikke funnet holdepunkter for at det har vært personer på festen med verken bekreftet koronavirus eller mistanke om koronavirus. Kommuneoverlegen vurderer derfor at det ikke trengs spesielle tiltak eller oppfølging videre av de som har deltatt på festen.

Koronaviruset: endringer i anbefalinger om karantene

Helsedirektoratet utvidet lørdag 7. mars anbefalingen om hvem som bør holde seg hjemme, til å gjelde alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Listen over disse områdene er nå oppdatert og utvidet. Og Skedsmo videregående skole ber ansatte og elever som kommer inn under denne kategorien om å holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst - uavhengig av om de har symptomer eller ikke.