Invitasjon til læreplasskurs

Akershus fylkeskommune inviterer til læreplasskurs for elever på Romerike som pr. august 2019 ikke har fått læreplass.

Mål: Kurset skal kvalifisere ungdommer til læreplass ved å hjelpe deltakerne til;

  • å bestå eventuelle fag de har strøket i
  • økt innsikt i og erfaring fra arbeidslivet
  • økt selvinnsikt og motivasjon
  • å få en karriereplan
  • å få læreplass

Omfang: ca.5 uker

Kurset vil starte opp på Skedsmo videregående skole mandag 2.september kl. 09.00 i bygg 10, og vil være en kombinasjon av kursing/ kvalifisering på skolen og arbeid med å kontakte aktuelle praksisbedrifter.  Det vil bli stilt krav til den enkelte deltaker om aktiv egeninnsats for å skaffe relevant praksis- og læreplass.

Ta med:

  • PC
  • Kompetansebevis

Påmelding skjer til tor.inge.vedvik@skedsmo.vgs.no  innen 30. august.

Eventuelle spørsmål sendes til samme adresse.

Her kan du lese mer om læreplasskurs og alternativ fagopplæring i skole

Kontaktpersoner

Tor Inge Vedvik

Lærer

E-post Tor.Inge.Vedvik@skedsmo.vgs.no

Marianne Monsrud

Karriereveileder for yrkesfaglige utdanningsprogram

E-post marianne.monsrud@skedsmo.vgs.no

Tlf: 45842173