Skolevalgsundersøkelsen 2019

Skolevalgsundersøkelsen er en del av etterarbeidet etter skolevalget. Datamaterialet kan brukes i statistikkundervisning i fellesfaget samfunnsfag.

Lenke til skolevalgsundersøkelsen

Bakgrunn for undersøkelsen

Fylkestinget har bestemt at alle videregående skoler skal ha skolevalg med paneldebatt og valgtorg, samt forarbeid og etterarbeid etter arrangementene. Skolevalgsundersøkelsen er en del av etterarbeidet etter skolevalget.

Det er Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste som står bak undersøkelsen. Spørsmålene skal avdekke elevenes holdninger til ulike samfunnsspørsmål. Dataene vil bli tilgjengelige for analyse noen uker etter høstferien.

Datamaterialet kan brukes i statistikkundervisning i fellesfaget samfunnsfag. Samfunnsfaget har fått et nytt hovedområde som heter «utforskeren». Skolevalgsundersøkelsen er godt egnet til å gjennomføre undersøkelser i samsvar med «utforskeren». Skolevalgsundersøkelsen kan også brukes i metodeundervisning i andre samfunnsfag.

Praktisk gjennomføring

Vi har bedt samfunnsfagslærerne gjennomføre undersøkelsen i sine klasser på ST/VG1 og yrkesfag/VG2. Vi har bedt norsklærerne på yrkesfag/VG1 å gjennomføre undersøkelsen i sine norsktimer. Kontaktlærerne på ST/VG2, ST/VG3, Påbygg/VG3 og Tilrettelagt opplæring gjennomfører undersøkelsen i sine klasser.

Hver klasse får ett passord. Læreren skriver ett passord (klassepassordet) på tavlen sammen med webadressen. Passordet er gyldig for alle elevene i samme klasse. Elevene i klassen må ta undersøkelsen på samme tidspunkt. Passordet er kun gyldig den dagen det først tas i bruk. Det samme passordet kan ikke brukes flere dager.  Elevene besvarer undersøkelsen med bruk av PC. Undersøkelsen tar ca. 15-20 minutter å besvare. Siste frist for å delta i undersøkelsen er 27/09

Dersom det er problemer med klassepassordet, kan du kontakte Henrik Dahlen eller biblioteket. 

Kontaktperson

Henrik Vegner Dahlen

Lærer

E-post Henrik.Vegner.Dahlen@skedsmo.vgs.no