Informasjon til elever og foresatte om elevundersøkelsen 2019

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet (Udir) der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

Gjennomfør undersøkelsen her

Tema og spørsmål 


Årets undersøkelse har både obligatoriske spørsmål og noen tilleggsspørsmål. Spørsmål om følgende tema er obligatoriske:

  • Trivsel
  • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
  • Hjem-skole-samarbeid
  • Støtte fra lærer
  • Vurdering for læring
  • Medvirkning
  • Regler på skolen
  • Trygt miljø
  • Rådgiving

Hvordan gjennomføres Elevundersøkelsen?


Ved Skedsmo videregående skole er alle elever på vg1, vg2 og vg3 invitert til å svare på spørsmålene i Elevundersøkelsen. I år gjennomføres Elevundersøkelsen i skoletiden i perioden 4.-8. november 2019. Det er alltid frivillig for elevene å delta. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på. Undersøkelsen gjennomføres digitalt og du må derfor bruke datamaskin. Brukernavn og passord får du av læreren din.

Hvis du har spørsmål om Elevundersøkelsen, kan du spørre læreren din eller gå inn på denne nettsiden:

https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/ 

Information in english

Når elevene svarer på spørsmålene i Elevundersøkelsen, er de anonyme og skal ikke skrive navnet sitt. Verken skolen, kommunen eller staten kan se hva den enkelte elev har svart. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svarene elevene gir blir lagret og brukt på riktig måte.


Wenche Rudshaug Kavli
rektor
Skedsmo videregående skole

Kontaktperson

Judith Kristin Bolstad Siem

Studieleder

E-post Judith.Kristin.Bolstad.Siem@skedsmo.vgs.no