Skedsmo vgs' vellykkede u-hjelpsprosjekt i Tanzania

Fra 1998 til 2004 hadde Skedsmo vgs et prosjekt i Tanzania der vi skulle bygge en videregående skole for jenter. Denne artikkelen handler om dette prosjektet.

Høsten 1998 fikk vi en forespørsel fra landbruksministeren i Tanzania om vi hadde muligheter til å hjelpe med å kjøpe bølgeblikkplater til en skole som lokale myndigheter var i ferd med å starte opp. I henvendelsen stod det at de hadde bygd to klasserom og at de måtte ha tak før regnet satte inn! Rektor Grahn og elevrådet grep hansken! I seks år avholdt Skedsmo VGS sin egen «Operasjon Håndslag» som et alternativ til «Operasjon Dagsverk».

Skolen som vi bygde heter Manyunyu Girls Secondary School og ligger i Njombe district i Tanzania. På seks år fram til 2004 bidro Skedsmo VGS med hele 850 000 kroner. Pengene ble samlet inn av elevene gjennom Operasjon Håndslag, lærere, andre ansatte og noe fra private donorer. Manyunyu GSS ble bygget som en internatskole, dvs. at jentene bor på skolen. Da vi trakk oss ut hadde vi fått bygget fire klasserom, to bygninger med fire sovesaler, en administrasjonsbygning, sju lærerboliger og en bygning med to laboratorier. I tillegg til disse bygningene ble de innsamlede pengene brukt på sand, sement, treverk, vinduer, bølgeblikkplater, pulter, stoler, bokhyller, kontormøbler, køyesenger, lærebøker m.m.

Skolen ble bygget for elever på trinnene Form 1 til Form 4, dette tilsvarer de to siste årene på ungdomsskolen og de to første årene på videregående skole. I hver klasse er det 40 elever slik at skolen huset 160 elever og 7 lærere i 2004. Elevene får undervisning i matematikk, geografi, fysikk, kjemi, biologi, engelsk, swahili, samfunnsfag, historie og engelsk litteratur.
I 2005 ble skolen tatt over av regjeringen og ble således en offentlig skole. Allerede i 2006 ble skolen utvidet med to trinn. Form 5 og Form 6 heter «high school» og med eksamen herifra er studenten kvalifisert til å begynne på universitetet. I F5 og F6 kan elevene spesialisere seg i PCB (fysikk, kjemi og biologi), HGL (historie, geografi, engelsk), HGK (historie, geografi, swahili) eller HKL (historie, swahili, engelsk).

Vi har mottatt brev fra rektor Bagoka ved Manyunyu GSS. Hun forteller at det i 2019 er 14 klasser, 707 elever/studenter, 45 lærere og 10 andre ansatte (kokker, vaktmester, vaktmenn). Vi ser at skolen har vokst enormt siden 2004.

Ms Bagoka forteller videre at skolen har store og alvorlige utfordringer som for eksempel:

  • Spesielt under tørketiden er det vanskelig med vann.
  • Skolen mangler gjerde rundt eiendommen. Et solid gjerde rundt skolens område vil gjøre det tryggere for jentene om nettene.
  • Skolen mangler boliger til lærerne og andre ansatte.
  • Skolen skulle hatt mere plass til å lage mat.
  • Skolen mangler fasiliteter til TV, radio og data.
  • Skolen mangler klasserom og rom/saler til overnatting.

Vi skjønner av dette at det er en del utfordringer å være elev/student og lærer i Tanzania. I tillegg til overnevnte må elevene betale skolepenger for å gå på skolen og de må betale eksamenspenger, selv om skolen er offentlig.

Konklusjonen på Skedsmo vgs’ uhjelpsprosjekt er at prosjektet ble gjennomført på en svært riktig og fornuftig måte. På disse årene var totalt fem lærere og femten elever fra elevrådet i Tanzania med penger og passet på at hver krone ble brukt fornuftig. (Reiseutgifter og opphold ble finansiert over skolens budsjett)

Å hjelpe Tanzania med å bygge Manyunyu Girls Secondary School var meget vellykket! Det er et ordtak i Østafrika som sier at:
Om du utdanner en gutt, utdanner du et individ. Om du utdanner ei jente, utdanner du et samfunn.
Å bygge en skole for jenter i Manyunyu handlet nettopp om dette!

Tekst og bilder: Tor Arne Holm