Kjemi 2 på besøk hos UiO

Elevene i kjemi 2 har besøkt farmasøytisk institutt på UiO for å lære om legemiddelkjemi.

Under besøket fikk elevene informasjon om farmasistudiet og informasjon om hva de forsket på der. Mesteparten av dagen gikk til laboratoriearbeid, hvor de framstilte legemidlet aspirin, renset det og utførte kromatografiske analyser på aspirin. Arbeidet de gjorde knyttes direkte til læreplanmålene i organisk kjemi:

  • Gjøre rede for reaksjonstypene oksidasjon, substitusjon, addisjon, eliminasjon, kondensasjon og hydrolyse, og gjøre forsøk med minst en av dem
  • Gjøre rede for og utføre kromatografi, destillasjon og omkrystallisering
  • Tolke enkle massespektre og 1H-NMR-spektre

Tekst og bilder: Sigve Eliassen/Jorunn F. Schjerven

Kontaktpersoner

Sigve Eliassen

Lærer

E-post Sigve.Eliassen@skedsmo.vgs.no

Jorunn Fjellstad Schjerven

Lærer

E-post Jorunn.Fjellstad.Schjerven@skedsmo.vgs.no