Informasjon til elever

Elever skal ikke oppholde seg på skolen i perioden fram til påske. Oppdatert 19.03 med informasjon om fravær.

Fra Utdanningsdirektoratet:

“Så lenge skolene er stengt skal ikke skolene føre fravær. Dette gjelder både for grunnskole og videregående skole.

Skolen bør likevel oppfordre elevene til å melde fra dersom de er syke eller av andre grunner er forhindret fra å delta i opplæringen. For at lærerne skal få grunnlag til å sette karakter, er både deltakelse og innlevering av oppgaver viktig.

Vi oppfordrer til god dialog mellom skolen, elever og foreldre.”

Dette betyr at:

Hvis du er syk og ikke kan levere oppgaver eller delta i opplæring og vurdering, skal du (elev over 18 år) eller foresatte (elev under 18 år) sende e-post til faglærer om dette.  Ved å ikke delta på opplæring og vurdering kan konsekvensen være at vurderingsgrunnlaget mangler.

Elever kan kontakte skolen for å gjøre avtale om å hente nødvendige verktøy og hjelpemidler på skolen. Skolens resepsjon er åpen fra kl 10:00-12:00. Skolens bibliotek er stengt. Lærere jobber hjemmefra og andre ansatte jobber hjemmefra så langt det er mulig. Ansatte er tilgjengelige på e-post og i its learning.  

Husk at:

  • Timeplanen gjelder
  • Faglærere gjennomfører undervisning på digitale flater
  • Du har plikt til å delta aktivt i opplæringen hver dag
  • Du har plikt til å følge med på informasjon som blir gitt på skolens hjemmeside, lese meldinger på its learning og holde kontakt med dine lærere
  • Har du spørsmål om digital undervisning eller tekniske utfordringer ta kontakt med bibliotek@skedsmo.vgs.no, kenneth@skedsmo.vgs.no eller dag.harald.killerud@skedsmo.vgs.no 
  • Du kan ta kontakt med oss hvis du lurer på noe

Takk for at dere alle hjelper oss med å hindre smittespredning!