Innsamling av kontaktopplysninger

Viken fylkeskommune jobber med å få på plass en SMS-varslingstjeneste som skal benyttes til å varsle foresatte om alvorlige hendelser ved skolene. I den forbindelse trenger skolen kontaktopplysninger om foresatte.

I lys av situasjonen vi nå er inne i er det ekstra viktig å få inn disse opplysningene, og vi håper at så mange som mulig får fylt ut dette skjemaet nå som dere er hjemme og kanskje også har foresatte hjemme sammen med dere. Vi oppfordrer alle, også elever over 18 år, til å fylle ut skjemaet.

Tusen takk til alle som har svart så langt. 

Lenke til skjemaet finner dere her: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=o8xSBEPq_kyoplgPfKHrja5ZBM1kDIlPmFtZzOA8KgxUMEVZQ0JNNVVBNENBWU01SzJTNDdCOFZZOS4u   

Her finner dere mer informasjon om hvordan opplysningene samles inn og håndteres: https://viken.no/personvern-og-informasjonssikkerhet/innsamling-av-personopplysninger-knyttet-til-sms-varslingstjeneste.21311.aspx

Hvis noen reagerer på at dere må fylle inn fødselsnummer henviser vi til datatilsynets informasjon om at dette ikke er å regne som en sensitiv personopplysning. https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/personopplysninger/fodselsnummer/