Nytt fly til flyfagsavdelingen

I juli ankom en Beechjet 400A flyfagsavdelingen vår. Flyet skal brukes aktivt i undervisningen.

Vi er veldig fornøyde med å ha flyet på plass i god tid før skolestart så elevene kan få glede av det. Dette er et svært nyttig tilskudd til undervisningen.

Våren 2015 begynte prosessen med å anskaffe flyet. Avdelingsleder Aage Bakken Sørum var initiativtaker. De ansatte ble involvert i prosessen for å få tak i et fly som er best mulig egnet i undervisningen. Det var også en del praktiske hensyn å ta som at flyet måtte være lite nok og at vingene kunne tas av under transport. Price Water Coopers(PWC) og Aircraft Industrial Maintenance(AIM Norway) hjalp til i prosessen. Behovet for flyet måtte dokumenteres og det måtte lages en kravspesifikasjon.

Høsten 2015 reise avdelingsleder og en representant for PWC til Greenville South Carolina for å kjøpe flyet som kostet over 5 millioner. Pga dårlige værforhold i januar 2016 måtte flyet lande på Gardermoen i stedet for på Kjeller. I sommer ble endelig flyet demontert og fraktet til skolen. Jobben ble gjort av lærlinger fra AIM som tidligere har vært elever hos oss. Med dette flyet er vi trolig den best utrusta flyfagslinja i Norge.

Beechjeten fra 1993 er betydelig oppgradert i senere tid. Flyet en av  type Business Jet med Turbo Fan, motorene har Thrust reversers  og en moderne Glass Cockpit med digitale instrumenter. Flyet kan fly i en høyde på 60 000 fot. I undervisningen kan flyet brukes tilpasset elevenes nivå. Vi har en unik mulighet til å gi elevene mer praktisk erfaring i undervisningen. Elevene skal ikke bare lære seg det tekniske i flyfagene men også å jobbe i et trangt fly og å ta hensyn og være høflige i forholdet til hverandre. Til nå har elevene hatt ca en dag med praktisk arbeid i uka, men nå blir det mer.

Kontaktperson

Aage Bakken Sørum

Flyfag

E-post Aage.Bakken.Sorum@skedsmo.vgs.no