2FFC på bedriftsbesøk

2FFC (Vg2 Flyfag) var den 5. desember på bedriftsbesøk på Gardermoen.

Først var klassen på besøk hos Norsk Luftambulanse i deres nye verksted på Gardermoen. De fikk en interessant omvisning av Richard Kogstad blant de nye H135 og H145 som skal brukes de neste årene i Luftambulansens tjeneste. Deretter gikk de over til Norwegian Special Mission hvor Stuart Macalpine tok i mot dem og ga en kort briefing om Norwegian Special Mission. Torstein Løwe, tidligere elev på flyfag, viste dem rundt blant Business jet som sto i hangarene til Sundt Air. Begge steder møtte vi mange tidligere elever fra Flyfag på Skedsmo vgs. 

Kontaktperson

Patrick Joseph Parkes

Flyfag

E-post Patrick.Joseph.Parkes@skedsmo.vgs.no