Besøk fra NASA

Flyfag og teknologi og forskningslære har hatt besøk fra NASA.

Gabe Gabrielli fra NASA holdt foredrag om romfartsprogrammet til NASA, Apollo-programmet og om veien til Mars. Han inviterte flyfag som tok kontakt med avdelingsleder for realfag Egil Reidar Osnes og lærer i teknologi og forskningslære Ellen Rekaa. Klassen til Ellen ville gjære være med.

Gabirelli var opptatt av at man skal ha det gøy med det man lærer og ha realistiske små mål for sin utdanning. Foredraget handlet om fremtidens teknologi i form av automatiske og fjernstyrte enheter som først ble oppfunnet i romfartsprogrammet og senere utviklet til nytte for alle. Han kom sammen med Aage Flatner som vi traff på flymuseet på Gardermoen. Han er flyinteressert og fikk en omvisning på flyfag etter foredraget. Det var et meget inspirerende foredrag og Gabirelli skal holde kontakten med oss og informere om hva som skjer i den videre utviklingen i NASA. Auditoriet var fullt hus og elevene var engasjerte.

Besøket var meget vellykket og lærerikt for elever og lærere.

Kontaktperson

Aage Bakken Sørum

Flyfag

E-post Aage.Bakken.Sorum@skedsmo.vgs.no