Skedsmoelever har bidratt i fagbok

Klasse 2STB (2017-2018) ved Skedsmo videregående skole har bidratt i Helene Uris nyeste bok om språk og kjønn.

Klassens kontaktlærer, lektor Anne Lene Andersen, har i samarbeid med Helene Uri utarbeidet og gjennomført en spørreundersøkelse hvor elevene var informanter. Klassen er behørig takket i boka og spørreundersøkelsen er omtalt og tydelig med i materialet.

Anne Lene Andersen har lest og kommentert manuset til boka underveis i skriveprosessen, og hennes hovedoppgave om oversettelse av modalpartikler fra norsk til italiensk er med når spørsmålet er om kvinner modererer språket sitt mer enn menn. 

Vi har lett frem steder i boka hvor klassen og Anne Lene dukker opp. Leser du boka, finner du kanskje flere spor etter dem...

Uri, H. (2018). Hvem sa hva. Oslo : Gyldendal norsk forlag

Kontaktperson

Anne Lene Andersen

Lærer

E-post anne.lene.andersen@skedsmo.vgs.no