Høstens tur til Cottbus

Den tredje utvekslingen i andre året av prosjektet «Partizipiere an der Vielfalt Europas» er over. Og inntrykksmette Vg-2 elever har kommet hjem etter en ukes opphold i Cottbus i Tyskland, hvor de har vært på besøk ved vår partnerskole Niedersorbisches Gymnasium.

Gjennom økonomisk støtte fra Erasmus+ strategisk partnerskap får vi mulighet til kulturutveksling med den tyske minoritetsskolen. Elevene har bodd privat hjemme hos sine tyske partnerelever og deltatt på ulike kulturelle aktiviteter. Her har de ikke bare fått mulighet til å praktisere tysk, men også få en rikholdig innføring i regionens tradisjoner. Et sentralt kompetansemål i fremmedspråkopplæringen er i hvilken grad språkkunnskaper og kulturinnsikt kan fremme flerkulturelt samarbeid og forståelse.

Hvert år velges et kulturelt satsningsområde i det treårige prosjektet. I år var det musikktradisjoner og dans. Våre elever fikk sammen med de tyske elevene delta på dansekurs hvor de fikk innføring i sorbisk folkedans og musikktradisjon av profesjonelle dansepedagoger. Målet med prosjektet er å bli kjent med hverandres kulturer som en del av mangfoldet i Europa. Elever og lærere bruker eTwinning i kommunikasjon mellom utvekslingene, og som dokumentasjon av hva de lærer. Erfaringsmessig blir læreutbyttet større når elevene får gjøre aktiviteter sammen. I regionen, som ligger i det gamle DDR, er den sorbiske tradisjonen fortsatt sterk. Totalt bor det ca. 70 000 sorbisktalende i området. Sorbisk er et slavisk språk som er beslektet med polsk. Elevene på Niedersorbisches Gymnasium må lære sorbisk som fremmedspråk. Under nasjonalsosialismen var det ikke tillatt å bruke sorbisk i Tyskland, og i dag legges det vekt på å ta vare på denne kulturarven og hindre at den dør ut.

Sammen besøkte de norske og tyske elevene middelalderbyen Bautzen, som blant annet er kjent for sin sennep. Her overnattet de to netter på ungdomsherberge og fikk delta på en byvandring med en lokalguide. En dagstur til Berlin stod også på programmet foruten felles padling i naturskjønne Spreewald -  et yndet ferieområde for tyskere.

Elevene gleder seg allerede til tyskerne kommer på gjenvisitt til oss i mars.

Tekst: Berit Lindstad Fagerbakk og Judith Bolstad Siem

Bilder: Berit Lindstad Fagerbakk