Velkommen til åpen skole

Torsdag 17. januar har vi åpen skole kl 18:00. Velkommen!