Informasjon til eksamensvaktene

Alle eksamensvakter møter på personalrommet i 2.etasje kl. 8.00 på eksamensdagen.

I vedlegget Informasjon til eksamensvaktene finner du mer informasjon om eksamensvaktenes oppgaver og ansvar.