Eksamen på Skedsmo vgs

Viktig informasjon om eksamen

Det er viktig å gjøre seg kjent med filene og lenkene som ligger på denne siden i forkant av eksamen. Her finner du informasjon om hvordan du skal forholde deg på eksamensdagen, hva som skjer ved brudd på reglement og bruk av PC på eksamen. 

Må du ta eksamen på nytt?

  • Hvis du har fått karakteren 1 på siste våreksamen på Skedsmo vgs. 
  • Du har fått karakteren 1 i standpunkt sist vår på Skedsmo vgs. 
  • Hvis du var syk og har gyldig dokumentasjon. 

Du vil få en melding i Visma InSchool om du ønsker å ta ny, utsatt eller særskilt eksamen ved første mulige tidspunkt. Elever som ikke går på Skedsmo vgs lenger vil få e-post. 

Hvordan svare på tilbud om NUS-eksamen

Privatisteksamen

Du skal melde deg opp via https://privatist.inschool.visma.no/ når du:

  • har karakteren 1 i standpunkt eller til eksamen i fag, men har ikke meldt deg opp ved første påfølgende eksamen
  • har fått karakteren IV i et fag
  • skal forbedre standpunkt- eller eksamenskarakter

Klage på karakter

Ved klage på eksamenskarakter eller standpunktkarakter må du fylle ut skjema fra Akershus fylkeskommune som du finner på siden Klage på karakter. Fyll helst ut skjema digitalt.