Eksamen på Skedsmo vgs

Viktig informasjon om eksamen

Det er viktig å gjøre seg kjent med filene og lenkene som ligger på denne siden i forkant av eksamen. Her finner du informasjon om hvordan du skal forholde deg på eksamensdagen, hva som skjer ved brudd på reglement og bruk av PC på eksamen. 

Må du ta eksamen på nytt?

Du skal melde deg opp på skjemaet Informasjon om og oppmelding til ny, utsatt eller særskilt eksamen:

  • Hvis du har fått karakteren 1 på siste våreksamen på Skedsmo vgs. Du må selv melde deg opp til høsteksamen.
  • Du har fått karakteren 1 i standpunkt sist vår på Skedsmo vgs. Du må selv melde deg opp til høsteksamen.
  • Hvis du var syk og har gyldig dokumentasjon. Du må selv melde deg opp til høsteksamen.

Privatisteksamen

Du skal melde deg opp via www.privatistweb.no når du:

  • har karakteren 1 i standpunkt eller til eksamen i fag, men har ikke meldt deg opp ved første påfølgende eksamen
  • har fått karakteren IV i et fag
  • skal forbedre standpunkt- eller eksamenskarakter

Klage på karakter

Ved klage på eksamenskarakter eller standpunktkarakter må du fylle ut skjema fra Akershus fylkeskommune som du finner på siden Klage på karakter. Fyll helst ut skjema digitalt.