Skal du ta et fag som privatist?

Privatisteksamner i uke 16 er utsatt

De 561 privatisteksamenene som er satt opp i uke 17 kan gjennomføres etter planene. Les mer på viken.no

https://viken.no/aktuelt/privatisteksamen-uken-etter-paske-er-utsatt.22463.aspx 

Regler for privatister

En privatist er en person som melder seg til eksamen uten å være elev i faget på oppmeldingstidspunktet. Eksamen for privatister arrangeres to ganger i året i periodene april-juni og november-desember.

For å ta eksamen må du betale en avgift (fastsatt av Stortinget). Innbetalt eksamensavgift blir ikke refundert dersom du må trekke deg eller utsette eksamen.

Regler for privatister finner du i forskrift til opplæringsloven § 3-10. Privatister går opp til eksamen i fag de ønsker å dokumentere kompetanse i. Eksamensformen for privatister er fastsatt i læreplanverket. Det skal være tilgjengelig for privatister hva som er målene for opplæringen og hva som blir lagt vekt på i vurderingen av hennes eller hans kompetanse.

For enkelte fag trenger privatister bare å bestå eksamen på det høyeste nivået for å få godskrevet faget på et lavere nivå.

Barn og ungdom i opplæringspliktig alder, jf. opplæringslova § 2-1, kan ikke ta grunnskoleopplæringen som privatist.

Se forskrift til opplæringsloven § 3-10

Mer informasjon for privatister finner du på privatistweb.no og på Udirs side Ta fag som privatist

Oppmelding

Skedsmo vgs avholder ikke privatisteksamen, det er det egne privatistskoler som gjør. Her finner du mer informasjon om privatisteksamener i Akershus.

Du skal kontakte privatistkontoret i din fylkeskommune for å melde deg opp til privatisteksamen. All oppmelding til privatisteksamen gjøres på https://privatist.inschool.visma.no/

Privatistweb er åpent for oppmelding og betaling i følgende perioder:

  • 1. - 15. september for høsteksamen
  • 15. januar - 1. februar for våreksamen

Pensumlister

Leter du etter pensumlister? Kontakt privatistkontoret i din fylkeskommune eller skolen der du er meldt opp som privatist. Skedsmos boklister finner du på skolens nettside. Skedsmos boklister finner du her. Vi låner bare ut lærebøker til priviatister hvis vi har lærebøker til overs etter elevene våre har lånt bøker. For å låne bøker må du fremvise kvittering på oppmelding fra privatistweb.

Skal du ta privatisteksamen i morsmål?

Har du et annet morsmål enn norsk, og ønsker å avlegge eksamen i morsmålet ditt istedenfor et av fremmedspråkene som skolen tilbyr? Da kan du avlegge eksamen i morsmål istedenfor å ha undervisning i et av fremmedspråkene som vi tilbyr.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at du ikke får undervisning, men må forberede deg til eksamen på egen hånd. Du må avlegge både muntlig og skriftlig eksamen. 

Elever som ikke har undervisning i fremmedspråk fordi de skal ta morsmålet sitt som privatist, kan slippe å betale eksamensgebyr. For elever som tar morsmålseksamen i tillegg til fremmedspråk, eller som skal ta opp igjen en eksamen, er det normal oppmelding på https://privatist.inschool.visma.no/ innen fristen. 

Kontaktperson

Kjersti Laurie Simonsen

Assisterende rektor

E-post Kjersti.Laurie.Simonsen@skedsmo.vgs.no