Særskilt tilrettelegging av eksamen

Elever med behov for særskilt tilrettelegging skal kunne få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i fag i læreplanverket. Tiltakene må være tilpasset behovene til eleven og privatisten så langt råd er.

 

  • Søknadsfristen er 1.november!
  • Snakk med rådgiver før du leverer søknadsskjema.
  • Registrer søknaden din i Visma InSchool under mine søknader/Tilrettelegging av eksamen ved å fylle ut dine opplysninger. Husk å fylle ut alle feltene og å laste opp tilleggsdokumentasjon. 

Informasjon fra Akershus fylkeskommune om særskilt tilrettelegging

Kontaktperson

Judith K. Bolstad Siem

Studieleder

E-post Judith.Bolstad.Siem@skedsmo.vgs.no