Særskilt tilrettelegging av eksamen

Elever med behov for særskilt tilrettelegging skal kunne få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i fag i læreplanverket. Tiltakene må være tilpasset behovene til eleven og privatisten så langt råd er.

 

  • Søknadsfristen er 1.november!
  • Snakk med rådgiver før du leverer søknadsskjema.
  • Skjema leveres kontoret eller sendes til post@skedsmo.vgs.no 

Informasjon fra Akershus fylkeskommune om særskilt tilrettelegging, her finner du også søknadsskjemet du må bruke 

Kontaktperson

Judith Bolstad Siem

Studieleder

E-post Judith.Bolstad.Siem@skedsmo.vgs.no