Elevrådet på Skedsmo

Du finner elevrådskontoret i andre etasje, rett opp trappa på rom 1263.

Vi har et velfungerende elevråd som samarbeider godt med resten av skolen. Vi har et tett samarbeid med elevleder og administrasjonen. Vi har også god kommunikasjon med vaktmester, kantina, biblioteket og andre ansatte.

Ved skolestart velger hver klasse en tillitselev og en varatillitselev. Elevrådstyret deltar aktivt i valget av tillitselever på VG1.

Tillitseleven skal bringe informasjon mellom elevrådet og elevene. Tillitseleven plikter å ta opp saker i elevrådet som klassen eller enkeltelever mener er av betydning for skolens elever og har møteplikt på alle elevrådsmøter. I begynnelsen av hvert skoleår deltar alle tillitselever på et elevrådsseminar, hvor vi får et godt samhold innad i elevrådet kombinert med at året blir planlagt og grunndokumenter blir endret.

Elevrådet er elevenes demokratisk valgte organ. Elevrådet skal arbeide for elevenes interesser på skolen og ovenfor skolens øvrige organer og ansatte. Det består av en tillitselev/varatillitselev fra hver klasse og elevrådsstyret. Elevrådet har møter annenhver uke. Innkallelser sendes på sms og referater legges på it's learning.

Elevrådsstyret skoleåret 2019-20

Elevrådsstyret har ansvaret for den daglige driften av elevrådsarbeidet og skal sette i verk elevrådets vedtak. Elevrådsstyret skal også føre saker videre til administrasjonen, og de møtes en gang i måneden. Styret har møter hver uke.

 

Elevrådsleder: Charlotte A. Krogh 3STE

Nestleder: Daniel El-Saghbini 2ELE

Sekretær: Christina H. Emilsen 3PBA

Aktivitetsansvarlige: Sander B. Woldsnes 2ELA og Haider A. Malik 2ELC

Komitéansvarlig: Thea Normann 1DHB

Styremedlem: Carina Nguyen 2STF 

Styremedlem: Elisabeth Bye 3PBC

Flyfagsrepresentant: Martin Eggen 3FLC

 

Er det noe du lurer på? Kom på elevrådskontoret romnr 1263, ring 63 89 18 22 (11:40-12:20) eller send e-post på elevrad@skedsmo.vgs.no.

Kontaktpersoner

Randi Bekkevold

Elevleder og rådgiver tilrettelagt opplæring

E-post randi.bekkevold@skedsmo.vgs.no

Elevråd Skedsmo vgs

E-post elevrad@skedsmo.vgs.no