Elevrådet på Skedsmo

Du finner elevrådskontoret i andre etasje, rett opp trappa på rom 1263.

Vi har et velfungerende elevråd som samarbeider godt med resten av skolen. Vi har et tett samarbeid med elevleder og administrasjonen. Vi har også god kommunikasjon med vaktmester, kantina, biblioteket og andre ansatte.

Ved skolestart velger hver klasse en tillitselev og en varatillitselev. Elevrådstyret deltar aktivt i valget av tillitselever på VG1.

Tillitseleven skal bringe informasjon mellom elevrådet og elevene. Tillitseleven plikter å ta opp saker i elevrådet som klassen eller enkeltelever mener er av betydning for skolens elever og har møteplikt på alle elevrådsmøter. I begynnelsen av hvert skoleår deltar alle tillitselever på et elevrådsseminar, hvor vi får et godt samhold innad i elevrådet kombinert med at året blir planlagt og grunndokumenter blir endret.

Elevrådet er elevenes demokratisk valgte organ. Elevrådet skal arbeide for elevenes interesser på skolen og ovenfor skolens øvrige organer og ansatte. Det består av en tillitselev/varatillitselev fra hver klasse og elevrådsstyret. Elevrådet har møter annenhver uke. Innkallelser sendes på sms og referater legges på it's learning.

Elevrådsstyret skoleåret 2018-19

Elevrådsstyret har ansvaret for den daglige driften av elevrådsarbeidet og skal sette i verk elevrådets vedtak. Elevrådsstyret skal også føre saker videre til administrasjonen, og de møtes en gang i måneden. Styret har møter hver uke.

 • Elevrådsleder: Helene Nilsson Thomassen 3STC og Elin Thi Tran 3STD

  Nestleder: Finn Edland Gjøsteen 1STC

  Sekretær: Daniel Løkse Nilsen 3STC

  Aktivitetsansvarlig: Anojan Christopher 1STB

  Komitéansvarlig: Juliana Helgeson 3STE

  Styremedlem: Andreas Selnes 3PBC

  Styremedlem: Kristine Sundli Næss 3STE

  Flyfagsrepresentant: Marius Instanes Opedal 3FLA

 Representanter til Fylkeselevrådet er Helene Nilsson Thomassen og Finn Edland Gjøsteen.

Er det noe du lurer på? Kom på elevrådskontoret romnr 1263, ring 63 89 18 22 (11:40-12:20) eller send e-post på elevrad@skedsmo.vgs.no.

Kontaktpersoner

Randi Bekkevold

Elevleder og rådgiver tilrettelagt opplæring

E-post randi.bekkevold@skedsmo.vgs.no

Elevråd Skedsmo vgs

E-post elevrad@skedsmo.vgs.no