Innlevering og utlån av læremidler

Innlevering: 

Elevene møter til oppsatt tid sammen med kontaktlærer/faglærer i juni. 

VG3 ST og påbygg er selv ansvarlige for å levere lærebøkene sine etter muntlig eksamen. Det er ikke mulig å levere læremidler før etter første muntlige eksamen.

VG2 ST er selv ansvarlige for å levere lærebøkene 18. juni, mellom kl 08:00 og 15:45. Elever som kommer opp i muntlig eksamen leverer bøkene etter eksamen er ferdig.

Aller siste frist for å levere inn læremidler er siste skoledag 21. juni 2019. 

I henhold til Reglement for utlån av lærebøker skal alle lærebøker og annet materiale (kalkulator, C-pen, lydbøker) leveres innen siste skoledag. Hver elev er selv ansvarlig for de eksemplarer hen har lånt. Alt materiale må registreres inn i skranken hos en bibliotekar før det legges på plass. Dersom materialet ikke leveres innen fristen er eleven erstatningspliktig. 

Erstatningskrav for tapt materiale sendes ut i slutten av juni. Det er ikke mulig å levere bøker etter at erstatningskrav er sendt ut. 

Utlån: 

Elevene følges av kontaktlærer etter oppsatt plan som foreligger i august.
Elevene skal skrive navn i alle bøkene, og alle lån skal registreres i skranken hos bibliotekar. Eleven kvitterer for utlånet. 

Utlånsplan 2019

 

Kontaktperson

Helena Huse

E-post helena.huse@skedsmo.vgs.no