Helsesykepleier

Tilbudet fra helsesykepleier er en fast del av tilbudet om helsetjenester til elevene.

  • Tilbudet fra helsesykepleier omfatter råd og veiledning om fysisk og psykisk helse
  • Helsesøster har taushetsplikt
  • Helsesøster har opplysningsplikt hvis det gjelder fare for liv og helse
  • Vi har to helsesøstre: Åshild og Gunn Rigmor

Helsesykepleier er tilgjengelig

  • Åshild er til stede onsdager og annenhver mandag og fredag (til stede i partallsuker)
  • Gunn Rigmor er til stede tirsdager og torsdager.

Helsesøster holder til i 2. etasje i hovedbygget i rom 1214.

Kontakt