Skal du søke om lån og stipend?

Alle elever på videregående kan søke utstyrsstipend. Det vil variere fra utdanningsprogram til utdanningsprogram, hva elevene får, men alle har krav på gitt sum for sitt utdanningsprogram.

Endringer i lånekassens regler fra skoleåret 2018-2019

Lånekassen gir lån og stipend til ungdom som tar utdanning. Som elev i videregående skole kan du søke om stipend og lån. Dette gjelder også lærlinger. Stipendet og lånet ditt bli behovsprøvd. Behovsprøvingen skjer ved at Lånekassen sjekker inntekten og formuen til foreldrene/forsørgerne dine, selv om du har fylt 18 år. Har for eksempel foreldrene/forsørgerne dine lav inntekt vil du kunne få mer stipend og lån, enn hvis de har høy inntekt. Dette gjelder ikke alle typer stipend, som for eksempel bo- og utstyrstipend.

Søknadsfrister

15. november søknadsfrist for stipend og lån for høstsemesteret

15. april søknadsfrist for stipend og lån og frist for å melde fra om endringer for vårsemesteret. (Fristen var opprinnelig 15. mars, men er endret til 15. april grunnet koronasituasjonen) 

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med en av rådgiverene våre