Parkering på Skedsmo vgs

Skedsmo kommunes parkeringsselskap, Romerike parkering, kontrollerer parkeringen på skolens område.

Romerike parkering kontrollerer og ilegger en kontrollsanksjon på kr 600,- hvis det parkeres i strid med skolens lokale parkeringsbestemmelser. Utstedt kontrollsanksjon kan påklages til Romerike parkering, vi gjør oppmerksom på at skolen ikke er part i klagebehandlingen. For utfyllende detaljert informasjon vises det til de oppsatte informasjonsskilt merket Romerike parkering as.

På skolens område er det totalt 176 oppmerkede parkeringsplasser, hvorav 4 er reservert HC parkering.

Skolens område er nå merket «soneparkering». Det betyr at man kun kan parkere på oppmerkede P-plasser. For å parkere på områder merket «Ansattparkering» må man ha gyldig parkeringsbevis. Et område er reservert besøkende og elever, her kreves det ikke parkeringsbevis. All parkering skjer uansett etter «førstemann til mølla» prinsippet.

Et eget område er reservert MC og sykkel, her trengs det ikke parkeringsbevis for å parkere.

Ansattparkering

Skolen har totalt 143 parkeringsplasser reservert ansatte, hvorav 2 er merket elbiler, 5 Bilservice/TO og 4 driftspersonell. På disse plassene må man ha gyldig parkeringsbevis for å parkere lovlig. Ansatte kan hente parkeringsbevis i resepsjonen.

Elbileiere må flytte bilen i midttimen for å slippe til en kollega etter midttimen. De som ønsker å lade bilen på skolen må derfor registrere seg i resepsjonen, samt daglig legge seg inn i en rotasjonsliste som ligger i resepsjonen.

Parkering for besøkende og elever

Skolen har eget område med 29 parkeringsplasser reservert besøkende og elever. Her trengs det ikke parkeringsbevis for å parkere.

Info til elever som vil søke om parkeringsbevis pga lang reisevei eller medisinske grunner 

Parkeringsbevis gir elever rett til å parkere på ansattparkeringen.

Søknaden om parkeringsbevis skal ikke begrunnes, men skal inneholde elevens hjemstadadresse (Folkeregisteret), bilens registreringsnummer og eget mobilnummer. Har du tilgang på flere biler, oppgi alle bilnumre.

 • Alle søknader om parkeringsbevis skal sendes til post@skedsmo.vgs.no, ikke direkte til saksbehandler.

Ønsker eleven å søke om parkeringsbevis av medisinske grunner som berører reiseveien og behovet for å kjøre egen bil (unngå kollektivtransport), må det skaffes legeattest før søknaden behandles.

 • En søknad om parkeringsbevis av medisinske grunner skal ikke begrunnes.
  • Eleven skal ikke fortelle om sin sykehistorie eller medisinske grunner i søknaden.
 • En ideell legeattest kan f.eks. inneholde en slik formulering:
  • «Av medisinske grunner er det en fordel om eleven kan kjøre bil til skolen og unngå kollektivtransport. Det anbefales derfor at eleven får Elevbevis for å kunne parkere på skolen»

Skolen har lagt vekt på at kriteriene skal være objektive slik at elevene kan sjekke egen skolevei via Ruters reiseplanlegger før de søker. 

Kriterier for å få parkeringsbevis for elever 

Reiseveien må fylle et av kriteriene nevnt under. Test selv via www.ruter.no/reiseplanlegger.

 1. Når eleven må reise hjemmefra før 07:00 for å nå skolestart 08:20.
 2. Når en elev må bytte kollektivtransport to ganger og dessuten har en gangtid på minst 20 minutter.
 3. Når eleven har en gangtid som i sum er lengre enn 40 minutter.
 4. Når eleven har legeattest som bekrefter behovet for å unngå kollektivtransport

Utfyllende informasjon til elever som vil søke om parkeringsbevis