Forebyggende samarbeid med politiet

Akershus fylkeskommune og Romerike politidistrikt har inngått en samarbeidsavtale om narkotikaforebyggende arbeid ved de videregående skolene i Akershus.

  • I løpet av skoleåret kan det komme politi med narkotikahund for å gjøre søk på skolen. Søkene med narkotikahund kan gjøres flere ganger i løpet av året, gjerne uanmeldt. Søkene gjøres i fellesområder som skolegårder, kantine, korridorer, fellestoaletter og andre åpne områder er offentlige.
  • Forebygging er en sentral politioppgave. Dette er en del av den samlede innsatsen politiet og ledelsen ved skolen gjør for å forebygge narkotikaovertredelser.

 

Kontakttelefon til forebyggende politi: 909 52 580

Det er lav terskel for å kontakte forebyggende politi på dette telefonnummeret ved bekymring eller dersom man har spørsmål knyttet til rus, kriminalitet osv.