Permisjon og planlegging av fravær

Det framgår av Forskrift til opplæringsloven 3-3 at eleven skal være til stede i opplæringen. Dersom du som elev likevel ikke kan møte til opplæringen skal du, i forkant av fraværet registrere dette i Visma InSchool under Fravær/Fremtidig fravær. Husk også å begrunne fraværet. (jfr Forskrift til opplæringsloven § 3-47 "Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand"). 

Videregående skole er frivillig. Når du har fått skoleplass har du derfor møteplikt til all undervisning på alle trinn. Dersom du likevel ikke kan møte til opplæring å grunn av

  1. helse- og velferdsgrunner
  2. arbeid som tillitsvalgt
  3. politisk arbeid
  4. hjelpearbeid
  5. lovpålagt oppmøte
  6. representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå

og kan dokumentere fraværet på forhånd, kan fraværet unntas fagfravær etter Forskrift til opplæringsloven § 3-3, siste ledd. Du finner mer informasjon om fravær i videregående skole på Utdanningsdirektoratets nettside

Planlagt fravær skal derfor meldes til lærer ved at eleven registrerer fraværet sitt i Visma InSchool under Fravær. Etter fraværet må eleven framlegge dokumentasjon for å søke om unntak av fagfravær. Dette gjøres ved å laste opp dokumentasjon under Mine søknader i Visma InSchool. Kontaktlærer godkjenner/avslår fraværet etter gjeldende bestemmelse i Forskrift i opplæringsloven § 3-3. Eleven er selv ansvarlig for å følge opp at fagfraværet ikke overstiger 10% som er kravet til å få vurdering i faget jfr nevnte bestemmelse.

 

 

Kontaktperson

Judith Kristin Bolstad Siem

Studieleder

E-post Judith.Kristin.Bolstad.Siem@skedsmo.vgs.no