Permisjon og planlegging av fravær

Det framgår av Forskrift til opplæringsloven 3-3 at eleven skal være til stede i opplæringen. Dersom du som elev likevel ikke kan møte til opplæringen skal du, i forkant av fraværet, sende melding til din kontaktlærer. (jfr Forskrift til opplæringsloven § 3-47 "Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand"). Se også Håndbok for elever og ansatte ved Skedsmo vgs.

Videregående skole er frivillig. Når du har fått skoleplass har du derfor møteplikt til all undervisning på alle trinn. Dersom du likevel ikke kan møte til opplæring å grunn av

  1. helse- og velferdsgrunner
  2. arbeid som tillitsvalgt
  3. politisk arbeid
  4. hjelpearbeid
  5. lovpålagt oppmøte
  6. representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå

og kan dokumentere fraværet på forhånd, kan fraværet unntas fagfravær etter Forskrift til opplæringsloven § 3-3, siste ledd. Du finner mer informasjon om fravær i videregående skole på Utdanningsdirektoratets nettside

Planlagt og dokumentert fravær skal derfor meldes til kontaktlærer (eventuelt til skolen på e-post: post@skedsmo.vgs.no) i forkant av fraværet. Rektor avgjør om dokumentasjonene tilfredsstiller kravet om unntak fra fagfravær eller ikke. Eleven er selv ansvarlig for å følge opp at fagfraværet ikke overstiger 10% som er kravet til å få vurdering i faget jfr Forskrift i opplæringsloven § 3-3.

Kontaktperson

Judith Bolstad Siem

Studieleder

E-post Judith.Bolstad.Siem@skedsmo.vgs.no